0(0)

Daily Excel Tips – Hàm Excel cho dân văn phòng

 • Cấp độ: Intermediate

Mô tả

Khoá học dành cho những bạn đã có kiến thức nền tảng ban đầu về excel. Nội dung khoá học tập trung vào các hàm quan trọng được sử dụng trong hầu hết các công việc.

Học viên có thể tập trung ngay vào cách sử dụng cũng như những case study ứng dụng cụ thể trong thực tế. Từ đó có thể nắm được bản chất các hàm và áp dụng linh hoạt vào công việc.

  Lợi ích của khóa học

  • Cập nhiệt liên tục các bài học về những hàm mới
  • Khoá học đi vào trong tâm hàm và công thức
  • Học viên thuần thục sử dụng tất cả các hàm sau khoá học

  Chủ đề của khóa học

  12 Bài học

  Hàm excel

  Hàm Sum, Sumif, Sumifs00:14:58
  Hàm Rank00:08:20
  Hàm Offset00:14:10
  Hàm Min, Max00:07:06
  Hàm Indirect00:12:53
  Hàm If, Ifs00:13:38
  Hàm Dget00:06:04
  Hàm Choose00:10:22
  Hàm Average, Averageif, Averageifs00:10:53
  Hàm Sumproduct00:12:04
  Hàm Aggregate00:13:25
  Hàm Weekday00:09:36
  Khoá học hàm excel
  99,000

  ADO tư vấn